Technické parametre vozidla:
Praktické využitie vozidla: