Technické parametre vozidla:
 • celková hmotnosť vozidla: 12t
 • maximálna hmotnosť nákladu na kontajneri: 4,5t
 • rozmery kontajnera: 4m x 2,3m x 0,5m
Technické parametre hydraulickej ruky:
 • vyloženie nákladu 2m od vozidla max. 3,6t
 • max. vzdialenosť vyloženia nákladu 9,1m
 • max. výška zdvihu materiálu 12m
Praktické využitie hydraulickej ruky:
 • osádzanie čističiek
 • osádzanie studňových skruží
 • osádzanie kanalizačných šácht
 • osádzanie vodovodných šácht
 • vyloženie stavebného materiálu (až do výšky cca. 2. podlažia)
Praktické využitie kontajnera:
 • prevoz a vyloženie stavebného materiálu (štrk, drevo, hlina, ...)
 • prevoz a vyloženie stavebných strojov (do 4,5t)
 • dovoz dreva na kúrenie
 • odvoz sutín